Skip to main content

De missie en de visie van de nieuwe vzw, krijgt samen met alle actoren vorm in het komende jaar. De fusie werd echter aangegaan vanuit een gemeenschappelijke kijk op zorg, ondersteuning en de toekomst.

 

Viro vzw wil zich in de ruime Brugse regio verder inzetten voor mensen met een (verstandelijke) beperking, volgens hun noden en in de verschillende levensfases.

 

Viro vzw wil een totaalaanbod uitbouwen in de Brugse regio:

  • Voor alle levensfasen
  • Voor wisselende zorgvragen
  • Zoveel mogelijk zorg op maat

 

Viro vzw onderschrijft de waarden waarbij ‘de mens’ centraal gesteld wordt, omdat deze ook historisch bij de fusiepartners hoog in het vaandel werden gedragen. Deze universeel humane waarden waarborgen een kwaliteitsvolle benadering van de zorgbehoevende en kwetsbare mens.

 

Binnen de vestiging van Ter Dreve, blijft het fundamenteel dat de christelijke waarden inspirerend blijven in alle zorg en onderwijs die er in de toekomst gerealiseerd wordt.