Organisatie

Bezoek in tijden van corona

By 7 mei 2020 No Comments

Een bezoekregeling in Viro

Op 30 april besliste de ‘Taskforce Zorg’ dat VAPH-voorzieningen vanaf 4 mei in de mogelijkheid zijn om een bezoekregeling uit te werken. Velen van jullie keken al weken uit naar dit moment.

We bogen ons in Viro over deze complexe oefening. Daarbij zochten we naar een evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid. Daarnaast moet een bezoekregeling voldoen aan heel wat strenge richtlijnen van bovenaf.

Hieronder vind je de richtlijnen en de praktische afspraken omtrent de bezoekregeling in Viro. We hopen met deze bezoekmogelijkheden extra tegemoet te komen aan vele wensen en noden, en deze moeilijke periode voor velen draaglijker te maken.


Richtlijnen vanuit de Vlaamse Overheid

De volledige infonota van het VAPH kan je hier nalezen.

Ze vertrekken van drie uitgangspunten:
– We stellen maximaal de gezondheid van alle bewoners, bezoekers en personeel voorop.
– We hebben aandacht voor het psychosociaal en relationeel welbevinden van de bewoner en zijn context.
– We houden rekening met de mogelijkheden van zorgaanbieders en medewerkers en houden rekening met enige voorbereidingstijd.


Daarnaast wordt van de zorgaanbieder een zekere risico-inschatting verwacht:

– Bijkomende medische en fysieke problemen die een hoger risico inhouden voor een COVID-19 besmetting voor bezoeker of persoon zelf of voor medebewoners of personeel die in dezelfde groep verblijven of werken.
– Personen die zich niet aan elementaire afspraken kunnen houden?
– Kan individueel bepaald worden: Kan het veilig? Is het een meerwaarde?
– Bezoekplek moet na elk bezoek gereinigd en gedesinfecteerd worden.


Van de bezoeker wordt verwacht:

– Ondertekent afsprakennota en verklaring op eer
– Wordt geregistreerd en geeft zijn identificatiegegevens door
– Eén bezoeker per keer, in overleg met cliënt
– Respecteert social distancing (= 1,5m afstand houden)
– Draagt een mondmasker


Afspraken binnen Viro

– Een cliënt bezoeken is geen regel, maar uitzonderlijk, we vertrekken hierbij van de meerwaarde voor de bewoner én de bezoeker en hun psychosociaal en relationeel welbevinden. Het bezoek moet op een veilige manier kunnen
doorgaan.
– De bezoeker voorziet zelf een mondmasker.
– Viro voorziet handgel en andere hygiënische maatregelen.
– Het bezoek gaat door met één persoon per afspraak.
– Er kan een begeleider aanwezig zijn bij het bezoek.
– Het bezoek gaat bij voorkeur buiten door.
– Er kan vanaf maandag 11/05/2020 een afspraak ingepland worden.

Het plannen van een afspraak gebeurt per locatie op een andere manier:

Viro Ter Dreve
Een afspraak maken kan via het loket op loket@virovzw.be of 050 39 01 24. Je bepaalt samen de datum en de duur van het bezoek. Je meldt je aan het onthaal. De loketmedewerker overloopt met jou de afspraken. Het bezoek gaat door in een leefruimte (die momenteel niet gebruikt wordt) of buiten op het domein van Ter Dreve.

Viro Rosmarijn
Een afspraak maken kan via de teamcoördinator Sylvie-Anne Degeeter op sylvieanne.degeeter@virovzw.be of 0499 85 20 61. Je bepaalt samen de datum en de duur van het bezoek. Je meldt je aan de voordeur. Sylvie-Anne overloopt met jou de afspraken. Het bezoek gaat door in het vergaderlokaal of buiten.

Viro Ons Tehuis
Een afspraak kan je maken via Lieve Carlier op lieve.carlier@virovzw.be of 0499 85 20 14. Je bepaalt samen de datum en de duur van het bezoek. Je meldt je aan de voordeur. Lieve overloopt met jou de afspraken. Het bezoek gaat door in een bureauruimte of buiten.


#samentegencorona
#meebouwendaanjouwweg

Tekst kleiner/groter