Skip to main content
Organisatie

Zomerwerking in Viro: het ‘nieuwe normaal’

By 19 juni 2020No Comments

Sinds kort zijn er heel wat algemene versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk in België. Maar hoe kan dat ‘nieuwe normaal’ er nu uitzien binnen voorzieningen als Viro? Vorige week bezorgde het VAPH ons hiervoor nieuwe richtlijnen. Deze zijn niet volledig gelijklopend met de richtlijnen voor de rest van de samenleving, omdat wij nog steeds rekening moeten houden met kwetsbaarheden van cliënten. Elke voorziening krijgt de opdracht een eigen regeling uit te werken conform de hygiënische en afstandsmaatregelen en binnen de haalbaarheid van de eigen realiteit. Deze regeling kan dus van voorziening tot voorziening anders zijn.

Binnen Viro stelden we een zomerregeling op die ingaat vanaf 6 juli tot eind augustus. Als er in tussentijd nog richtlijnen wijzigen omdat de coronasituatie in het land verandert, kan dit uiteraard nog wijzigen. We evalueren ook tijdig met het oog op de continuering vanaf september.

Algemene richtlijnen  rond hygiëne en contactbubbels: 

  • De verblijfsgroepen worden gescheiden van de dagopvanggroepen.
  • Kom je terug in verblijf of opvang, word je niet getest op Covid-19, maar verklaar je / je netwerk dat je niet ziek bent én dat je thuis de voorzorgsmaatregelen hanteert en de contacten beperkt om een Covid-besmetting te voorkomen. Op die manier beperken we de gezondheidsrisico’s voor bewoners en medewerkers.
  • Wanneer bij iemand Covid-symptomen zouden opduiken, wordt die natuurlijk wel getest en nemen we de nodige maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.
  • Algemeen blijven alle gekende afstands- en hygiënische maatregelen van toepassing. Als een afstand van 1.5 meter niet kan gegarandeerd worden, is een mondmasker verplicht.

Concreet voor de projecten: 

Zowel verblijf, dagopvang als mobiele en ambulante ondersteuning werden terug opgestart. We maakten van elke locatie en module een inschatting van wat haalbaar is. De betrokken cliënten worden daarover ingelicht per brief.

VERBLIJF 
Vanaf 6 juli gaan alle woongroepen over naar een verblijfssysteem van één ipv twee weken. De Ronde behoudt zijn 2-weken-regeling. Instappen kan op maandag. Uitstappen kan op vrijdag, zaterdag of zondag.

BEZOEK
De bezoekregeling blijft dezelfde. Vanaf 1 juli worden de bezoeken rechtstreeks aangevraagd via de woongroepen.

LOGEMENT

Alle logementen worden opnieuw aangevraagd en ingepland per week. Instappen kan op maandag. Uitstappen kan op vrijdag, zaterdag of zondag.

DAGOPVANG

De dagopvang van de kinderen volgt een weeksysteem dat start op maandag, en gaat door in de schoolgebouwen.

DAGBESTEDING

Men kan op vraag en per dag inschrijven voor dagbesteding. De bubbels worden zoveel mogelijk behouden. Ook begeleid werken kan weer doorgaan, als de werkplek dat toelaat. Vervoer kan nog niet georganiseerd worden. Deze regeling van dagbesteding loopt tot half augustus.

MOBIELE EN AMBULANTE ONDERSTEUNING

De mobiele en ambulante ondersteuning laten we zoveel als mogelijk doorgaan zoals voor de corona-situatie.