Skip to main content

Viro staat in de wereld, en het liefst op een manier die zorg draagt voor die wereld. Daarom bundelen we enthousiast de krachten met Sam Serveert, die aan de slag gaat met voedingsreststromen van lokale ondernemers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen met een sociaal hart voor duurzaamheid dus!

Voor MVO Vlaanderen vertelde Sam enthousiast over Sam Serveert en hoe zij impactvol wil ondernemen. Die reststromen verwerken kan ze natuurlijk niet alleen. Op locatie Ons Tehuis zien ze Sam en haar opdrachten altijd graag komen. “We hebben al heel uiteenlopende taken voor onze rekening genomen: noten rapen en kraken; appels plukken, wassen en versnijden; producten afwegen en verpakken, stickers kleven, groenten versnijden of spiesen; flesjes ophalen en schoonmaken …”, vertelt Ons Tehuis-coördinator Liesbeth Vanbiervliet.

Een hart voor reststromen

“Vanuit Viro steunen we heel bewust en enthousiast circulaire start-ups”, vertelt buurtmaker Annelies Demyttenaere. “Zo gingen we al aan de slag met Kopje Zwam, Sam Serveert en andere lokale ondernemers. Dankzij de sociaal-circulaire samenwerking streven we naar een win-win voor beide partijen en het milieu. Zo bouwen we mee aan projecten die duurzaamheid ademen.”

“Reststromen zien we overigens breder dan alleen voedingsresten”, vult Annelies aan. “We gaan net zo goed aan de slag met materiaal zoals oude paletten, kratjes, bedrukt papier of fietsbanden. Daarvoor bundelen lokale ondernemers op open werkplekken de krachten met zorgorganisaties, buurtbewoners en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we onder de naam  Preuse (trots op hergebruik), waar het circulaire thema ondersteunend werkt om zorg op een andere manier te  organiseren: actief in de wereld en slim samenwerkend met  lokale partners.”

Viro circulair met Sam Serveert