Skip to main content

Viro vzw stelde begin oktober haar 9 strategische doelstellingen voor aan alle medewerkers. Die zijn het resultaat van een boeiend traject onder leiding van Möbius Healthcare. Een van die doelstellingen draait rond Viro als warme werkgever. Viro zet hoog in: als werkgever willen we de eerste keuze zijn in de brede Brugse regio. Daarvoor bouwen we aan een personeelsbeleid waarin dialoog, vertrouwen, goesting en appreciatie centraal staan. Mensen met talent krijgen een breed scala aan kansen. Maar wat betekent dat precies?

Ambassadeurs zetten Viro mee op de kaart

Kansen liggen voor het grijpen binnen onze frisse en dynamische organisatie. Wie werkt bij Viro, kan zich ontplooien en kan ondernemen. Als medewerker geef je je job kleur binnen een kader met duidelijke verwachtingen. Zo bouw je mee aan de Viro-cultuur en word je spontaan ambassadeur. Dat alles maakt dat zowel jonge schoolverlaters als ervaren talenten met veel goesting bij ons komen aankloppen.

Dat is belangrijk, want op de arbeidsmarkt heerst schaarste. Die was er al langer voor knelpuntberoepen zoals logistieke of hogere administratieve functies. Maar ook in de hulpverlening wordt het voor het eerst moeilijker om de juiste persoon te vinden voor openstaande vacatures. We moeten dus ons beleid verder ontwikkelen en werk maken van een meerjarenplan waarin we inzetten op zij-instromers, talentrijke studenten, mensen met een migratieachtergrond en allerlei kansengroepen.

Samenwerking met Talentoscoop

In april gingen we rond de tafel zitten met Talentoscoop. Daarin bundelen organisaties die kwetsbare groepen begeleiden naar en op de arbeidsmarkt de krachten. Het komende jaar gaan we samen aan de slag met hun concrete adviezen en acties. Het doel: Viro als warme werkgever op de kaart zetten én de juiste mensen aanwerven voor knelpuntposities.

  • Talentoscoop keek kritisch naar onze vacatures, die tot nu toe heel gelijkaardig zijn, hoewel de jobs eigenlijk erg verschillen. Daarom maken we werk van vacatures op maat van kandidaten. We gingen van start met de vacature voor schoonmaak en -wasserijmedewerkers. De vacaturetekst én het selectieproces werden laagdrempeliger. Tegelijk zetten we unieke troeven van Viro meer in de verf, zoals een uurrooster opgemaakt in overleg.
  • Ook onze onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers ging door de handen van Talentoscoop. Zij bekeken kritisch of hij toegankelijk genoeg is voor alle medewerkers.
  • Via Talentoscoop kwamen al meermaals talentvolle potentiële medewerkers bij ons terecht, met wie we op weg gingen en die ondertussen bij Viro werken.
  • Binnenkort starten we een werkgroep rond de ondersteuning van iets minder jonge’ medewerkers. Langer werken moeten we allemaal, maar hoe pakken we dat als Viro aan? Hoe zorgen we voor een werkbare job zonder ‘iets jongere’ medewerkers zwaarder te belasten? Hoe zetten we hun ervaring zo goed mogelijk in? Wat is mogelijk?

Erkende werkplek

Viro is een erkende werkplek. Jongeren kunnen dus bij ons komen werken terwijl ze een opleiding volgen. Zo heeft een nieuwe keukenmedewerker 2 dagen per week les en werkt ze de andere 3 dagen bij ons. Een collega zorgt voor goed onthaal en begeleidt haar op de werkplek. De extra handen verlichten het werk in het keukenteam, terwijl iemand kansen krijgt om een eigen weg uit te bouwen.

Nieuwsgierig naar onze openstaande vacatures, of dien je graag spontaan een sollicitatie in? Daarvoor kan je terecht op onze jobsite!