Skip to main content

Viro vzw klaar nu de overheid versneld investeert in wachtlijsten verkorten

230 miljoen euro: met die som wil de Vlaamse overheid de wachtlijsten voor mensen met een beperking verkorten. Viro vzw is blij dat er zo perspectief komt voor mensen op de wachtlijst. “De overheid roept vergunde zorgaanbieders zoals Viro vzw op om klaar te staan met een kwalitatief aanbod. Onze nieuwe locatie biedt mensen met een grotere zorgvraag de ruimte om zelfstandig te leven in een warme buurt”, duidt directeur Koen Dalle. Huis 174 is er klaar voor!

De versnelde investering vertaalt zich in een persoonsvolgend budget voor mensen bovenaan de wachtlijst. Belangrijk, want dat geeft hen zelf de regie over hun leven. Zij beslissen autonoom waar ze het toegekende budget, dat rekening houdt met hun ondersteuningsnood, besteden. Helaas zijn de middelen te beperkt om iedereen dat budget uit te keren: maar liefst 14.000 mensen met een beperking staan vandaag op de wachtlijst. Doordat de Vlaamse overheid het volledige geplande bedrag voor deze legislatuur in een jaar besteedt, is er voor heel wat mensen sneller dan verwacht zicht op zorg en ondersteuning die beantwoordt aan hun wensen.

Welkom in Huis 174

Viro vzw is klaar om dat beleid uit te voeren en in de praktijk mee mogelijk te maken. Daarom kocht de organisatie onlangs Huis 174, een prachtige villa op een steenworp van locatie Ter Dreve in de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels.

Vanaf half augustus kunnen er 6 mensen met een PVF-budget terecht die meer nood hebben aan zorg of nabijheid, en tegelijk graag in kleine groep willen wonen. Zij nemen er hun intrek in de 5 kamers en 1 studio. De leefruimte en keuken delen ze. “Als vergunde zorgaanbieder voorzien we permanente professionele begeleiding, ook in het weekend”, vertelt coördinator Jelle Waes. “De keuze voor een huis in de straat maken we heel bewust. Centraal in de visie van Viro vzw staat in de wereld, een zin die we ook concreet waarmaken in onze investeringsprojecten. Huis 174 is ingebed in de buurt. We willen samen integraal deel uitmaken van het maatschappelijk weefsel. Inclusie en diversiteit zijn voor ons geen holle woorden, maar bewuste keuzes.”

Viro-directeur Koen Dalle vult aan: “Onze groeiplannen stoppen niet bij Huis 174. We bouwen op onze locatie Ons Tehuis in Sint-Jozef volop aan een adolescentenhuis, waar jongeren zich voorbereiden op hun volwassen leven. Ook daar hebben we nog 2 kamers vrij voor jongeren met een PVF-budget. En op Sint-Michiels starten in het najaar de werken aan de voormalige Pastorie, waar we 12 studio’s bouwen en multifunctionele ruimtes voor zowel onze dagbesteding als buurtbewoners.”

Bezoekdagen voor potentiële cliënten

Op de bezoekdagen op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni kunnen potentiële cliënten met interesse kennismaken met het huis en met Viro vzw. Voor meer informatie over Huis 174 of de bezoekdagen kan je altijd terecht bij coördinator Jelle Waes via jelle.waes@virovzw.be of op 0499 85 20 55. Foto’s van het huis vind je hier.